fbpx

How To

 

En vejledning i OPRETTELSE AF NYE PRODUKTKATEGORIER OG VARER i din WooCommerce shop

Tutorials

Produktkategorier

Produktkategorier er alle de etiketter, du kan sætte på dine varer, så du selv kan bevare overblikket, men også så dine kunder kan finde dine produkter. Et produkt kan sagtens have flere kategorier tilknyttet. Har du mange varer i forskellige kategorier, er det en god idé at inddele dem i over- og underkategorier. 

Tilføj ny kategori

 • Gå ind i kontrolpanelet -> klik Varer -> Kategorier.
 • Indtast navnet på katogorien. Er det en underkategori, så vælg hovedkategorien i dropdown-menuen.
 • Lad blot de andre felter stå, og klik ‘Tilføj ny kategori’.
 • Kategorien kan nu ses på listen til højre.
Oprette nye produktkategorier i WooCommerce

Produkter / Varer

Produkter hedder i WooCommerce på dansk Varer. Det er alt det, du sælger, hvad enten det er fysiske produkter, online produkter eller serviceydelser. En vare skal have tilknyttet en eller flere kategorier, så det er en god idé at få styr på dem først.

Det er også godt at have billedet af varen klar. Sørg for at billederne ikke er for store, så din side bliver langsom. En god tommelfingerregel er at stræbe efter max. 800px i bredden. De må heller ikke være for små eller i for lav opløsning, da billederne er en væsentlig faktor i at overbevise kunden i købsprocessen. Det er vigtigt, at billederne bliver komprimeret til web.

Tilføj ny vare

 • Gå ind i kontrolpanelet -> klik Varer -> Tilføj ny
 • Indtast navnet på varen. Dette navn skal være unikt, og dermed ikke hedde det samme som andre varer. Brug en logik, der gør det overskueligt, hvis du har mange varer, og brug samme logik hver gang.
 • Beskriv varen, så dine brugere kan blive godt orienteret om, hvad det er.
Nye varer i WooCommerce

Varedata

 • Indtast den relevante varedata. Husk at være præcis, og overvej de forskellige muligheder, der er. Klik på menupunkterne i den vertikale menu for at se underpunkter.
 • Varenumre skal altid være unikke, så man kan skelne mellem de enkelte varer. Der er ingen faste regler, men det er en god idé at følge et enkelt system, der sikrer dig mod eventuelle fejl og udfordringer.
Tilføje nye varer i WooCommerce

Varebeskrivelse

 • Beskriv varen kort. Teksten bliver vist i oversigten sammen med titel og pris. Hold dig til 1-3 linjer.
Varebeskrivelse WooCommerce
 • Ude til højre (øverst) skal du ny tage stilling til, hvilket side layout, du vil have. I det her tilfælde har jeg valgt ‘Ingen sidebjælke’. 
 • Hvis du undervejs vil gemme det, du har lavet, kan du klikke ‘Gem klade’, og vende tilbage senere.
Nye varer i WooCommerce
 • Indsæt nu det billede af varen, som du gjorde klar tidligere: Klik på ‘Indsæt varebillede’ -> Find billedet og upload det -> Udyld ALT tekst, titel, billedtekst og beskrivelse med beskrivende ord. Det gør det nemmere for søgemaskiner at finde, og hjælper dine brugere, hvis billedet ikke vises.
 • Sæt hak ved de relevante varekategorier. Det er vigtigt at alle relevante hakkes af, så billedet vises de rette steder på siden.
Ny vare i WooCommerce
 • Når alt er udfyldt, er du klar til at klikke ‘Udgiv’
 • Din vare er nu synlig på de sider, der viser de tilknyttede kategorier.
Nye varer WordPress

Hold dig ikke tilbage

Kontakt Captcha i dag. Du behøver ikke at have din idé færdig. Lad mig høre dine tanker...  det er helt uforpligtende. Jeg glæder mig til at høre fra dig.